Tag Archive: dział

dział

Ciut sentymentalnie o nowoczesności

Nowoczesne technologie zasymilowały się z naszym życiem. Często bezwiednie korzystamy z dobrodziejstw dzisiejszych wynalazków. Tak samo instynktownie jak kiedyś postępowali nasi przodkowie, korzystając z wiedzy zawartej w domowych kajetach, zawierających tajne receptury wytwarzania zakwasu. Drobnych napraw nauczał ojciec, tajemnice gotowania zdradzały babcia albo mama. Było tak jeszcze przed 25 laty.