Kto to jest aktuariusz i w których miejscach znajduje zatrudnienie? Na czym tak naprawdę polega jego praca, w czym musi być najlepszy?

Aktuariusz to profesjonalista w dziedzinie matematyki finansowej oraz ubezpieczeniowej. Zatrudniany jest głównie przez firmy ubezpieczeniowe. Stosując metod rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki, szacuje ryzyko wypadków losowych i wysokość związanych z tym składek ubezpieczeniowych, ustala wielkość tak zwanych rezerw finansowych a także konstruuje tablice wymieralności.

aktuariusze pozują do zdjęcia

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Aktuariusz (zobacz na stronie) posiada wiedzę między innymi z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, matematyki finansowej orazstatystki. Zna się także świetnie na teorii ryzyka, demografii czy rachunkowości ubezpieczeniowej. Musi znać bardzo dobrze różnorodne akty oraz przepisy, typu ksr 6. Właściwym, ale nie jedynym, miejscem pracy aktuariusza jest firma ubezpieczeniowa. Aktuariusze pracują wszędzie tam, gdzie niezbędni są specjaliści od oceny ryzyka, przeważnie w instytucjach finansowych. Każdy z zakładów ubezpieczeń, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej posiada obowiązek mianowania aktuariusza. W przypadku ubezpieczeń na życie aktuariusz jest odpowiedzialny za kalkulację rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, natomiast w przypadku ubezpieczeń majątkowych i osobowych konieczna jest jego opinia opublikowana w sprawozdaniu rocznym.

Innym miejscem zatrudnienia aktuariuszy pozostają instytucje zarządzające planami emerytalnymi. Aktuariusz kontroluje i przygotowuje aktywa planu, tak ażeby starczały na pokrycie zobowiązań, określa roczne i wieloletnie koszty planu oraz odpowiednią wysokość składki. Reasumując, aktuariusze powinni pracować w wielu instytucjach finansowych zarządzających ryzykiem. Mogą wspierać firmy konsultingowe, udzielając porad w temacie podejmowania decyzji finansowych. Pracownicy działów aktuarialnych przeważnie pomagają projektować programy emerytalne, a w czasie ich działania wyceniają aktywa oraz zobowiązania.

Prawnik

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
Aktuariusze są w stanie również oszacować koszt różnego typu ryzyka w działalności przedsiębiorstw. Mogą także być zatrudnieni w instytucjach państwowych mających związek na przykład z systemem ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych. Dodatkowo aktuariusze mogą znaleźć etat wszędzie tam, gdzie obowiązkowe jest rozwiązywanie problemów finansowych i statystycznych, czyli banki i firmy inwestycyjne, duże korporacje czy związki zawodowe. Jak widzimy więc, zawód to dość oryginalny, ale jakże potrzebny w wielu branżach, w których liczy się ktoś, kto umie analizować, szacować, a co najważniejsze dokładnie liczyć. Wszystko to skutkuje odpowiednim prognozowaniem, tak niezbędnym w takich niepewnych czasach.