Jakie istotne i rozległe szkody wyrządzi kopalnia odkrywkowa?

Okazuje się, iż kopalnie odkrywkowe niosą za sobą dużo znacznych zagrożeń, dlatego coraz więcej osób występuje z działaniami i petycjami, które mają na celu uświadomienie społeczeństwa jakie zagrożenia są połączone z wybudowaniem takiej kopalni.

kopalnia odkrywkowa

Autor: André Schäfer
Źródło: http://www.flickr.com

Obecnie coraz częściej powstają kopalnie odkrywkowe, z jakimi możemy zetknąć się w rozmaitych regionach, takich jak przykładowo Krobia, Miejska Górka albo Poniec. Z pewnością kopalnia odkrywkowa to nadzwyczaj wielkie zagrożenia dla rolnictwa, regionalnych firma i dla mieszkańców danego regionu. Jeśli chodzi o rolnictwo to ze względu powstania kopalni można się spodziewać, iż nie wróci ono do tak należytego stanu, w jakim było przed budową i pracami w kopalni. Zboża, pola oraz uprawy mogą pozostać ostatecznie zniszczone, a jak wiadomo ucierpi na tym nie tylko środowisko, lecz też ludzie, którzy przecież uprawiają ziemię w celach zarobkowych. Kopalnia odkrywkowa przyniesie więc duże straty pieniężne, co może spowodować u niektórych rodzin duże kłopoty, stratę pracy, brak pieniędzy na koszty utrzymania.

Taki sprzeciw wynika z zagrożeń, jakie niesie za sobą budowa kopalni. Cierpi bowiem nie tylko środowisko naturalne, ale również wygląd otoczenia, które kształtuje człowiek. Mamy w tym przypadku na myśli drogi wojewódzkie, które czasem się zapadają. Szkody pogórnicze wywołane przemieszczaniem się ziemi występują na obszarach, gdzie kopalnia stanowi zawsze towarzyszący element ojczystego krajobrazu, czyli na Górnym Śląsku. To niezwykle niebezpieczne zjawisko staje się nie tylko przyczyną dziur na szosach, ale także narusza podstawy bloków, zagrażając w taki sposób bezpieczeństwu ich mieszkańców.

Omówiona wcześniej sytuacja tyczy się kopalni, gdzie wydobywa się węgiel kamienny. Jednak w przypadku eksploatowania złóż węgla brunatnego także będziemy mieć do czynienia z rujnowaniem środowiska naturalnego. Nic dziwnego, że obywatele miasta Miejska Górka protestują przeciwko otwarciu nowej kopalni: . Węgiel brunatny fedruje się metodą odkrywkową, co oznacza, że ściąga się całe płaty ziemi, żeby dostać się do bogactw naturalnych. W ten sposób niszczy się naturalną florę, a wokoło wyrasta szpecąca krajobraz kopalniana infrastruktura wraz z górami wydobytego surowca.

Miejska Górka to miasto usytuowane w województwie wielkopolskim. Jego obywatele chcieliby zachować estetyczny wygląd najbliższego otoczenia, aby mieć gdzie chodzić na niedzielne spacery. Poza tym przyjezdnym od razu rzucałby się w oczy ponury widok i chyba nie chcieliby zbyt długo przebywać w takim miejscu. Z kolei powtórne przywrócenie okolicy naturalnego wyglądu łączyłoby się z tak wielkimi kosztami, że trudno byłoby odnaleźć sponsora dla tak szeroko zaplanowanego przedsięwzięcia. Przekonaliśmy się zatem, że sprzeciwy mieszkańców bywają jak najbardziej uzasadnione.