Monthly Archive: Lipiec 2019

Festiwal jako przegląd muzyczny o klimacie regularnym

Jazz jest najbardziej fenomenalnym zjawiskiem całej przeszłości muzyki światowej. Dziś po wielu latach rozwój jego na tle ogólnej pozycji i w muzyce w ogóle w sztuce ogólnoświatowej są wręcz doskonałe. Muzyka jazzowa jest syntezą różnic. Jest gatunkiem muzyki powstałym w wyniku połączenia muzyki europejskiej, afrykańskiej i amerykańskiej.